ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επικοινωνία


  Διεύθυνση: Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Αμφιπόλεως 6, 2025, Στρόβολος Λευκωσία.

  Γενικές Πληροφορίες

  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

  +357 22408300, +35722408343

  registry@moa.gov.cy

  Αρχείο +35722408305, +35722408302

  Fax +35722770397

  Λογιστήριο+357 22408312 +357 22408325, +357 22408313
  Τομέας Δημοσιότητας+357 22408335, +357 22408340

  Fax +35722408368

  Γραφείο Γενικής Διευθύντριας+357 22408317, +357 22408353

  Fax +35722781240

  Γραφείο Υπουργού +357 22408326, +357 22408327

  Fax +35722780623

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος