Ελληνικά
Logo of the Republic of Cyprus Department of Metereology
   

Home Page | FAQ | Site Map | Links | Contact Us 

Search:

Search

Advanced Search          

Meteorological Reports
Ελληνικά   
Back


Nicosia Annual Temperature 1901-2004 (Μέγεθος Αρχείου: 15 KB)
Cyprus Average Annual Precipitation 1901-2011 (Μέγεθος Αρχείου: 17 KB)
Mean Annual Temperature for Athalassa and Mean Annual Precipitation for Cyprus, 2001 - 2010 (Μέγεθος Αρχείου: 59 KB)
Precipitation Statistics Polis, 1991 -2005 (Μέγεθος Αρχείου: 54 KB)
Precipitation Statistics Pafos, 1991-2005 (Μέγεθος Αρχείου: 55 KB)
Precipitation Statistics Limassol, 1991-2005 (Μέγεθος Αρχείου: 55 KB)
Precipitation Statistics Larnaka Airport, 1991-2005
(Μέγεθος Αρχείου: 55 KB)
Precipitation Statistics Paralimni 1991 - 2005 (Μέγεθος Αρχείου: 55 KB)
Precipitation Statistics Saittas, 1991-2005 (Μέγεθος Αρχείου: 55 KB)
Precipitation Statistics Athalassa, 1991-2005
(Μέγεθος Αρχείου: 55 KB)
Precipitation Statistics, Prodromos, 1991-2005 (Μέγεθος Αρχείου: 55 KB)
Climatological Data, Polis, 1991 -2005 (Μέγεθος Αρχείου: 12 KB)
Climatological Data, Pafos, 1991-2005 (Μέγεθος Αρχείου: 16 KB)
Climatological Data, Limassol, 1991-2005 (Μέγεθος Αρχείου: 15 KB)
Climatological Data, Larnaka, 1991-2005 (Μέγεθος Αρχείου: 16 KB)
Climatological Data, Paralimni, 1991 - 2005 (Μέγεθος Αρχείου: 16 KB)
Climatological Data, Saittas, 1991 - 2005 (Μέγεθος Αρχείου: 16 KB)
Climatological Data, Athalassa, 1991-2005 (Μέγεθος Αρχείου: 16 KB)
Climatological Data, Prodromos, 1991-2005 (Μέγεθος Αρχείου: 16 KB)
Normal Precipitation (mm) for main Meteorological Stations (Μέγεθος Αρχείου: 40 KB)
Nicosia Annual Temperature, 1901-2004, (chart)
(Μέγεθος Αρχείου: 17 KB)
Annual Area Average Precipitation in Cyprus
during October 1901-September 2014
(Μέγεθος Αρχείου: 97 KB)


*(To save a file on your computer, Right Click on the file-link and select "Save Target As...")


Top

The website is best viewed with Screen Resolution: 1024 by 768 pixels

© 2006 - 2019 Republic of Cyprus, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment , Department of Meteorology

Home Page | Government Web Portal | Disclaimer | Webmaster