Εκτύπωση

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την Παροχή Μετεωρολογικών Υπηρεσιών  στην Αεροναυτιλία
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την Παροχή Μετεωρολογικών Υπηρεσιών στην Αεροναυτιλία


Το Δεκέμβριο του 2008, ο Τομέας της Συνοπτικής και Αεροναυτικής Μετεωρολογίας της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2000 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει στην παροχή μετεωρολογικών υπηρεσιών στην αεροναυτιλία. Η Πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης. Στις 18 Νοεμβρίου του 2009 η Μετεωρολογική Υπηρεσία επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε από την ΚΕΠ σύμφωνα με το νέο Πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2008, το οποίο ισχύει μέχρι τις 17 Νοεμβρίου του 2012.

Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης για την παροχή μετεωρολογικών υπηρεσιών στην αεροναυτιλία έχει χορηγηθεί και από το Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας (IQNet), συνέταιρος της οποίας είναι η ΚΕΠ και το οποίο ισχύει μέχρι τις 17 Νοεμβρίου του 2012.

Σκοπός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι η επέκταση εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και σε όλες τις υπηρεσίες του τομέα Συνοπτικής και Αεροναυτικής Μετεωρολογίας και στον τομέα Κλιματολογίας και Εφαρμογές Μετεωρολογίας.

Επίσης η Μετεωρολογική Υπηρεσία τον Ιούνιο του 2007 έχει πιστοποιηθεί και ορισθεί ως Πάροχος Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στα πλαίσια των Κανονισμών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, από την Εθνική Εποπτική Αρχή (ΕΕΑ). Η Πιστοποίηση αυτή είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς (ΕΚ) 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και (ΕΚ) 2096/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ισχύουν για παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις υπηρεσίες προς την αεροναυτιλία επιθεωρείται από την ΚΕΠ και την ΕΕΑ ανά τακτά διαστήματα.

Πιστοποιητικά:Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο