Εκτύπωση

Σταθμός Ραδιοβολήσεων
Ο Σταθμός Ραδιοβολήσεων στην Αθαλάσσα λειτούργησε το 1981 και εκτελεί παρατηρήσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Οι παρατηρήσεις γίνονται δύο φορές την ημέρα: στις 0600 και στις 1200 UTC.

Η ραδιοβολίδα είναι μια συσκευή που μετρά διάφορες ατμοσφαιρικές παραμέτρους και τις αποστέλλει σε ένα σταθερό δέκτη. Η συσκευή προσδένεται σε ένα μεγάλο μπαλόνι, που γεμίζεται είτε με ήλιο είτε με υδρογόνο και το οποίο την ανεβάζει δια μέσου της ατμόσφαιρας. Το μέγιστο ύψος στο οποίο φθάνει το μπαλόνι εξαρτάται από το μέγεθός του. Το μπαλόνι θα εκραγεί σ΄αυτό το ύψος λόγω της πολύ μικρής ατμοσφαιρικής πίεσης που επικρατεί. Οι νέες ραδιοβολίδες επικοινωνούν μέσω του δέκτη με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή που αποθηκεύει όλα τα δεδομένα. Οι νέες ραδιοβολίδες χρησιμοποιούν διάφορα συστήματα για υπολογισμό της διεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέμου, όπως LORAN C και GPS.Οι παράμετροι που μετρούνται από τις νέες ραδιοβολίδες είναι:-


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο