Εκτύπωση

Αρμοδιότητες
Σκοποί και Επιδιώξεις

Το Τμήμα Μετεωρολογίας λειτουργεί ως Τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και έχει την ευθύνη για παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών και υπηρεσιών προς όλους τους τομείς σε ολόκληρη την Κύπρο. Οι κύριες επιδιώξεις και δραστηριότητες του Τμήματος είναι:
- Λειτουργία δικτύου μετεωρολογικών σταθμών στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για σκοπούς παροχής πληροφοριών και εφαρμογών.
- ΄Εκδοση τακτικών δελτίων προγνώσεως του καιρού για την Κύπρο και διοχέτευση τους στο κοινό με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (τύπος, ραδιόφωνο και τηλεόραση).
- Παροχή μετεωρολογικών υπηρεσιών, δηλ. προγνώσεις καιρού, προειδοποιήσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες, για τις ανάγκες της πολιτικής αεροπορίας.
- ΄Εκδοση ειδικών δελτίων καιρού και προειδοποιήσεων για τη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Κύπρο, για σκοπούς ναυτιλίας και άλλες συναφείς δραστηριότητες.
- Επεξεργασία, ταξινόμηση και δημοσίευση μετεωρολογικών στοιχείων.
- Δημοσίευση εκθέσεων και μελετών για τον καιρό και το κλίμα και παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των διαφόρων τομέων και ιδιαίτερα για εφαρμογές στη γεωργία, στην ανάπτυξη και διαχείριση των υδατικών πόρων, στον τουρισμό, στη βιομηχανία, στις τεχνικές μελέτες και στις κατασκευές, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις περιβαλλοντικές μελέτες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διευθυντή
Τμήματος Μετεωρολογίας
1418 Λευκωσία

Τηλεομοιότυπο : 00 357 22305500
Ηλεκτρ. Διεύθυνση : metservice@dom.moa.gov.cy

Τηλεπληροφόρηση για το ευρύ κοινό : 00 357 24 817998
Κλιματικές Πληροφορίες : 00 357 22 802924, 22 802911, 22 802915
Γενικές Πληροφορίες : 00 357 22 802934
Αεροναυτικές πληροφορίες και επείγοντα : 00 357 24 802977Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο