Εκτύπωση

Συνήθεις Ερωτήσεις

Πότε ιδρύθηκε η Μετεωρολογική Υπηρεσία;




Το 1957 ιδρύθηκε το πρώτο Μετεωρολογικό γραφείο με ένα Μετεωρολόγο και δύο βοηθούς.
Την 1η Ιανουαρίου 2014 η Μετεωρολογική Υπηρεσία μετονομάστηκε σε Τμήμα Μετεωρολογίας.



Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο