Εκτύπωση

Συνήθεις Ερωτήσεις

Πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για την πρόγνωση του καιρού;
Από τα δελτία καιρού που εκδίδει το Τμήμα Μετεωρολογίας στα μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Από την ιστοσελίδα του Τμήματος Μετεωρολογίας http:/www.moa.gov.cy/dom
Από την Αυτόματη Τηλεπληροφόρηση για το ευρύ κοινό στο τηλ: 24817998
Για αεροναυτικές πληροφορίες και επείγοντα στο τηλ:24802977
Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο