Εκτύπωση

Συνήθεις Ερωτήσεις

Πότε έχουμε τις πρώτες Μετεωρολογικές παρατηρήσεις στην Κύπρο;
Οι πρώτες ενόργανες Μετεωρολογικές παρατηρήσεις έγιναν σε ανοιχτό χώρο στη Λάρνακα στην περίοδο 1866 - 1870
από το Βρετανό Υποπρόξενο Thomas B. Sandwith.Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο