Εκτύπωση

Συνήθεις Ερωτήσεις

Τι είναι κλίμα;
Κλίμα είναι ο μέσος όρος των ατμοσφαιρικών συνθηκών όπως παρουσιάζονται από τις μεταβολές
των Μετεωρολογικών στοιχείων για μεγάλο χρονικό διάστημα.Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο