Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ζώνες Προστασίας Ταμιευτήρων (Φραγμάτων) Ύδρευσης

ΕΚΘΕΣΕΙΣ1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠερίληψη εργασιών καθορισμού ζωνών προστασίας ταμιευτήρων (φραγμάτων) ύδρευσης
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤεχνικά κριτήρια για τον καθορισμό των Ζωνών Προστασίας φραγμάτων ύδρευσης στα πλαίσια εφαρμογής των Άρθρων 4 και 7 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων, 2000/60/ΕΚ και των αντίστοιχων Άρθρων της εναρμονιστικής Κυπριακής νομοθεσίας (περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμοι του 2004 μέχρι 2012) που στόχο έχουν την προστασία της υγείας των πολιτών και τη βιωσιμότητα της πηγής ύδρευσης.
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠεριγραφή της μεθοδολογίας καθορισμού των Ζωνών Προστασίας ταμιευτήρων (φραγμάτων) ύδρευσης και της διαδικασίας σχεδιασμού των ορίων των ζωνών.
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚαθορισμός διαχειριστικών μέτρων εντός των Ζωνών Προστασίας των ταμιευτήρων (φραγμάτων) ύδρευσης ώστε να διασφαλίζεται η δια νόμου απαιτούμενη προστασία του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ως παράδειγμα καθορισμού διαχειριστικών μέτρων χρησιμοποιήθηκε η σημαντικότερη πηγή ύδρευσης της Κύπρου, στο ταμευτήρα (φράγμα) του Κούρη.
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕξέταση των υφιστάμενων πιέσεων ρύπανσης εντός των Ζωνών Προστασίας του ταμιευτήρα (φράγμα) του Κούρη και προτάσεις για δράσεις για τη διαχείριση των υφιστάμενων πιέσεων ρύπανσης με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.


Back To Top