Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Στατιστικά στοιχεία

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ετήσια βροχόπτωση της Κύπρου στις Ελεύθερες Περιοχές (Υδρολογικό Έτος - Έναρξη 1 Οκτωβρίου)

Back To Top