Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Νομοθεσία

Νομοθεσία για τα Αποχετευτικά Συστήματα

1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat1971 - Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat1999 - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΓΩΝΙΑ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 (Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 4, 4Α, 24 και 24Α)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat1999 - ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ (σε Κυβερνητικό Σταθμό Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων ή / και Βιομηχανικών Αποβλήτων) – Νόμος 89(Ι)99
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2003 - Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων)(Κ.Δ.Π. 772/2003)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2005 - Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2005
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2007 - ΤΕΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΣΠΗΣ (Κανονισμοί 3,4 (1) και 5 (347,46k)

Back To Top