Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κυβερνητικά Υδατικά Έργα

Νότιος Αγωγός, Γερμασόγεια-Πολεμίδια και Βασιλικός-Πεντάσχοινος


Τα ΚΥΕ Νοτίου Αγωγού, Βασιλικού Πεντάσχοινου και Γερμασόγειας/Πολεμιδιών συνδέονται μεταξύ τους και λειτουργούν ενιαία με την ονομασία Ενιαίο Σχέδιο Νότιου Αγωγού.

Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Νότιου Αγωγού
Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Βασιλικού Πεντάσχοινου
Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Πολεμιδιών (Γαρύλη) και Γερμασόγειας

Back To Top