Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Προστασία υδατορεμάτων (ποταμών)

Kαθορισμός πολεοδομικών ζωνών προστασίας υδατορεμάτων


Κατά τη διαδικασία ετοιμασίας ή/και αναθεώρησης Τοπικών Σχεδίων ή της Δήλωσης Πολιτικής με την οποία αναθεωρούνται ή/και επεκτείνονται οι πολεοδομικών ζωνών εντός των υπό ετοιμασία ή αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων ή Δήλωσης Πολιτικής, το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως που είναι το Αρμόδιο Τμήμα για την ετοιμασία των Τοπικών Σχεδίων και της Δήλωσης Πολιτικής, ζητά τη συμβολή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) σε ότι αφορά τον καθορισμό των ζωνών προστασίας υδατορεμάτων για ένταξη τους στις πολεοδομικές ζώνες.

Το ΤΑΥ με βάση τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμων του 2004 μέχρι 2012 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ) και των περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμοι του 2010 μέχρι 2012 προχώρησε στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση της πολιτικής του σχετικά με την προστασία των υδατορεμάτων και καθόρισε:

1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚριτήρια καθορισμού των ζωνών προστασίας υδατορεμάτων για ένταξη τους στις πολεοδομικές ζώνες


Back To Top