ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Κωδικός Περιοχής: CY - APSFR18
Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Όνομα Ποταμού: Κομίτης
Όνομα Περιοχής: Αστρομερίτης - Περιστερώνα
Κύριος Ποταμός: Σερράχης

Περιγραφή ΠΔΣΚΠ CY - APSFR18

Όνομα Περιοχής
ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ)
20 Χρόνια
(1 στα 20)
100 Χρόνια
(1 στα 100)
500 Χρόνια
(1 στα 500)
ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
1 - Αστρομερίτης - ΠεριστερώναΠίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top