ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Κωδικός Περιοχής: CY - APSFR06
Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Όνομα Ποταμού: Αλμυρός - Άλυκος
Όνομα Περιοχής: Βιομηχανική περιοχή Δαλιού
Κύριος Ποταμός: Γιαλιάς
Περιγραφή ΠΔΣΚΠ CY - APSFR06

Όνομα Περιοχής
ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ)
20 Χρόνια
(1 στα 20)
100 Χρόνια
(1 στα 100)
500 Χρόνια
(1 στα 500)
20, 100 και 500
Χρόνια
ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
1 - ΚοκκινοτριμιθιάΠίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top