Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και η Κοινοπραξία ,Prisma Consulting Engineers, T.C Geomatic και Ofek Aerial Photography στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης ΤΑΥ 1/2012 για την Εφαρμογή του Άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60ΕΚ (Άρθρο 7 του Εναρμονιστικού Νόμου 70(Ι)2010) που προνοεί για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας, πραγματοποίησε Ημερίδα Ενημέρωσης του Κοινού που διεξάχθει στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στη Λευκωσία, τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 και ώρα 9πμ.

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ μέχρι το τέλος του 2013 , θα πρέπει να ετοιμαστούν χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας για τις 19 Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) που αναγνωρίστηκαν για την Κύπρο στα πλαίσια της Προκαταρκτικής Εκτίμησης Κινδύνων Πλημμύρας και η οποία ολοκληρώθηκε το τέλος του 2011.

Η Ημερίδα είχε ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις πρόνοιες και την πρόοδο εφαρμογής του Νόμου των Πλημμυρών στην Κύπρο, καθώς επίσης τους στόχους, χρονοδιαγράμματα, πρόοδο εργασιών και προκαταρκτικά αποτελέσματα του Έργου της ετοιμασίας των Χαρτών Κινδύνου και Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και κατάλογος των περιοχών ΔΣΚΠ

Παρουσιάσεις:
Χαιρετισμός και έναρξη ημερίδας _Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Δρ. Κυριάκος Κύρου
Ο Νόμος 70(Ι) για τις Πλημμύρες (Οδηγία 2007/60ΕΚ) και τα στάδια εφαρμογής του στην Κύπρο_Κώστας Αριστείδου Υδρολόγος - Υπ. Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας - ΤΑΥ
Περιγραφή στόχων, εργασιών που προβλέπονται Χρονοδιαγραμμάτων και προόδου υλοποίησης
της Σύμβασης ΤΑΥ 1/2012 για την ετοιμασία των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας
_Κώστας Καλδαρίδης Πολιτικός Μηχανικός - ΠΡΙΣΜΑ Σύμβουλοι Μηχ. Α.Τ.Ε.
Περιγραφή εργασιών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και παρουσίαση προκαταρκτικών
αποτελεσμάτων Υδρολογική Ανάλυση
_(κ.Κώστας Καλδαρίδης, Υδραυλικός Μηχανικός, Prisma Consulting Engineers S.A)
Τοπογραφικές Εργασίες_Λοΐζος Τόφας Τοπογράφος Μηχανικός - T.C. Geomatic Ltd
Αποτελέσματα Εναέριας τοπογραφικής αποτύπωση LIDAR και λήψης αεροφωτογραφιών _Mr. Oded Ephrat, VP International Business Development & Marketing, MrAsaf Dado International Marketing & BD, Ofek Aerial Photography (1987) Ltd.Προεδρίο - ΕισηγητέςΣυμμετέχωντες
ΕισηγητήςΕισηγητήςΕισηγητής

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top