ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Κωδικός Περιοχής: CY - APSFR01
Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Όνομα Ποταμού: Πεδιαίος
Όνομα Περιοχής: Από το Πολιτικό μέχρι και Δήμο Λευκωσίας
Κύριος Ποταμός: Πεδιαίος

Περιγραφή ΠΔΣΚΠ CY - APSFR01Όνομα Περιοχής
ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ)
20 Χρόνια
(1 στα 20)
100 Χρόνια
(1 στα 100)
500 Χρόνια
(1 στα 500)
ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
1 - Λευκωσία
2 - Στρόβολος
3 - Στρόβολος
4 - Λακατάμεια, Σ. Ανθούπολης
5 - Πάνω και Κάτω Δευτερά
6 - Ανάγεια, Εργάτες, Δευτερά
7 - Επισκοπειό, Εργάτες, Ψημολόφου
8 - Πολιτικό, ΠέραΠίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top