ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Κωδικός Περιοχής: CY - APSFR09
Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ
Όνομα Ποταμού: Ποταμός Ορμήδειας
Όνομα Περιοχής: Ορμήδεια
Κύριος Ποταμός: Ορμήδειας

Περιγραφή ΠΔΣΚΠ CY - APSFR09

Όνομα Περιοχής
ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ)
20 Χρόνια
(1 στα 20)
100 Χρόνια
(1 στα 100)
500 Χρόνια
(1 στα 500)
ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
1 - Ορμήδεια
2 - ΟρμήδειαΠίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top