ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Κωδικός Περιοχής: CY - APSFR08
Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Όνομα Ποταμού: Γιαλιάς
Όνομα Περιοχής: Νήσου, Πέρα Χωρίο και Δάλι
Κύριος Ποταμός: Γιαλιάς

Περιγραφή ΠΔΣΚΠ CY - APSFR08

Όνομα Περιοχής
ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ)
20 Χρόνια
(1 στα 20)
100 Χρόνια
(1 στα 100)
500 Χρόνια
(1 στα 500)
20, 100 και 500
Χρόνια
ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
1 - Δάλι, Νήσου
2 - Νήσου, Πέρα Χωρίο ΝήσουΠίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top