Η σύσκεψη έγινε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσίας στις 14 Ιανουαρίου 2016

1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ)
2ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Χαιρετισμός

Ολυμπία Στυλιανού, Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διευθυντής του ΤΑΥ

Εισηγητές, Προεδρίο

Συμμετέχοντες
1η Παρουσίαση

Aντικειμένου και στόχων διαβούλευσης

Π. Χατζηγεωργίου, Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός ΤΑΥ, Υπεύθυνη Συντονίστρια

2η Παρουσίαση

Πιθανές πλημμύρες και επιπτώσεις στις περιοχές σημαντικού δυνητικού κινδύνου πλημμύρας - Λευκωσία - Λάρνακα - Αμμόχωστος

Αικ. Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός Doctorat, ECOS A.E.

Δ. Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Υδρολογίας, LDK A.E.

Π. Παναγόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Ph.D., ECOS A.E.(Υπεύθυνος Αναδόχου)

3η Παρουσίαση

Στόχοι και προτεινόμενα μέτρα Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Αικ. Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός Doctorat, ECOS A.E.

Δ. Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Υδρολογίας, LDK A.E.

Διευκρινιστικές ερωτήσεις
4η Παρουσίαση

Συνέχεια της διαβούλευσης για το 2ο Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων –Ειδικά Θέματα

Π. Παναγόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Ph.D., ECOS A.E

Συζήτηση-Τοποθετήσεις
Συμπεράσματα

1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat1η Παρουσίαση
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2η Παρουσίαση - Επαρχίας Λευκωσίας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπαρχίες Λευκωσίας - Λάρνακας - Αμμοχώστου
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat3η Παρουσίαση - Στόχοι και Μέτρα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat4η Παρουσίαση - Συνέχεια της διαβούλευσης

Back To Top