Το ΤΑΥ έχει αναρτήσει τους πιο κάτω Διαδραστικούς Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας ώστε ο κάθε πολίτης να βλέπει άμεσα την ύπαρξη ή μη δυνητικού κινδύνου πλημμύρας και την πιθανή έκταση πλημμυρισμού της περιουσίας του με την εισαγωγή στοιχείων όπως π.χ. την οδό ή το Φύλο/Σχέδιο και αριθμό τεμαχίου της ακίνητης περιουσίας του.


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας
Συνοπτικός Χάρτης Περιοχών
Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας
Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας με υψηλή πιθανότητα (1 στα 20)
Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας με μέση πιθανότητα (1 στα 100)
Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας με χαμηλή πιθανότητα (1 στα 500)
ΟΡΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ σε ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΡΦΗ GIS
Πλημμύρες με πιθανότητα 1 στα 20, 1 στα 100 και 1 στα 500


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top