2015: ΣΔΚΠ 2016-2021 - Παγκύπρια Ημερίδα για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας την Παρασκευή στη Λευκωσία (19 Φεβρουαρίου 2016)
2015: ΣΔΚΠ 2016-2021 - Επαρχιακή Ημερίδα για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στη Πάφο για την Επαρχία Λεμεσού Πάφου (04 Φεβρουαρίου 2016)
2015: ΣΔΚΠ 2016-2021 - Επαρχιακή Ημερίδα για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στη Λάρνακα για την Επαρχία Λευκωσίας Λάρνακας και Αμμοχώστου (05 Φεβρουαρίου 2016)
2015: ΣΔΚΠ 2016-2021 - Σύσκεψη με Ενδιαφερόμενους Φορείς Λεμεσού-Πάφου (15 Ιανουαρίου 2016)
2015: ΣΔΚΠ 2016-2021 - Σύσκεψη με Ενδιαφερόμενους Φορείς Λευκωσίας - Λάρνακας - Αμμοχώστου (14 Ιανουαρίου 2016)
Ενημερωτική Ημερίδα (03/07/2014) για την εφαρμογή του Νόμου 70(Ι) του 2010 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60ΕΚ) που προνοεί για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας - Παρουσίαση Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύραςς
Ενημερωτική Ημερίδα (27/03/2013) για την εφαρμογή του Νόμου 70(Ι) του 2010 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60ΕΚ) που προνοεί για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας - Ετοιμασία Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας
Ενημερωτική Ημερίδα (24/01/2012) για την εφαρμογή του Νόμου 70(Ι) του 2010 που προνοεί για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ) - Προκαταρκτική αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας

Back To Top