ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τομείς

Ιστοσελίδα Μετεωρολογικής Υπηρεσίας: http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία χειρίζεται θέματα που αφορούν τον καιρό και το κλίμα της Κύπρου. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικές με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο με στόχο την εξυπηρέτηση και ευημερία του κοινού και την προστασία της ζωής και της περιουσίας του.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, συλλέγει και αξιοποιεί τις μετεωρολογικές πληροφορίες στην κυπριακή επικράτεια και συνεργάζεται με άλλες Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Πίσω
_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος