Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Υπουργείο Αποστολή

Αποστολή



Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων της Κύπρου αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας, καθώς η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί του οποίου το 36,2% της έκτασης κατέχεται μέχρι σήμερα παράνομα από την Τουρκία, μετά από τη στρατιωτική επέμβαση που πραγματοποίησε το 1974.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η γεωργικές και αγροτικές περιοχές που συνθέτουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του κυπριακού τοπίου, τα δάση που σήμερα καλύπτουν περίπου το 20% του νησιού, καθώς και άλλες φυσικές περιοχές και υδάτινα οικοσυστήματα, θα πρέπει να διαφυλαχθούν και να καταστούν αειφόρα. Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναλαμβάνει την τεράστια αυτή ευθύνη, προωθώντας μέσα από ένα ολοκληρωμένο συντονισμό, την προστασία και αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, καθώς και την αειφόρο διαχείριση της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής. Εργαζόμαστε λοιπόν με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, για να διασφαλίσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές των Κυπρίων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πριν την σύσταση του Υπουργείου, φορέας της Αγροτικής Πολιτικής ήταν το Τμήμα Γεωργίας (Γεωργικό Τμήμα) το οποίο ιδρύθηκε το 1896, με πρώτο Διευθυντή τον Παναγιώτη Γεννάδιο, διαπρεπή Γεωπόνο από την Ελλάδα τον οποίο μετακάλεσε η Αγγλική Αποικιοκρατική Κυβέρνηση "λόγω της μεγάλης του προς τα γεωργικά πείρας και γνώσης". Ο Π. Γεννάδιος υπηρέτησε μέχρι το 1905 οπότε παραιτήθηκε και τον διαδέχθηκε ο Δ. Σαρακωμένος, επίσης από την Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας ο εκάστοτε Αρχιδασονόμος εκτελούσε και καθήκοντα "Επιθεωρητή Γεωργικών Προϊόντων". Το Τμήμα Δασών είναι το πιο παλιό από τα σημερινά Τμήματα του Υπουργείου.

Το Υπουργείο στεγάστηκε μέχρι το 2015 στο διώροφο πετρόκτιστο κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η Γεωργική Σχολή από το 1913 μέχρι το 1933, η οποία μεταφέρθηκε στην Πειραματική Γεωργική Έπαυλη Μόρφου.


  Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ιδρύθηκε με την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960. Πρώτος Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στη Μεταβατική Επιτροπή που αποτελούσε το Υπουργικό Συμβούλιο από το 1959 μέχρι την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 ορίστηκε ο Τουρκοκύπριος Δικαστής Φ. Πλουμέρ, με Υφυπουργό τον κ. Α. Αζίνα. Από το 1993 μετονομάστηκε από Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων σε Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

  Το 2015 το Υπουργείο Γεωργίας μεταστεγάστηκε σε ιδιόκτητο διώροφο κτίριο στην διεύθυνση, Αμφιπόλεως 6, 2025, Στρόβολος στη Λευκωσία, και μετονομάστηκε από Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

  Σήμερα, αποτελείται από 11 Τμήματα και Υπηρεσίες. Επίσης, είναι αρμόδιο για τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ). Για περισσότερες πληροφορίες για τους Ημικρατικούς αυτούς Οργανισμούς μπορείτε να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους, μέσω των γρήγορων συνδέσεων στην αρχική σελίδα.

  Στον πίνακα που ακολουθεί, περιλαμβάνονται τα Τμήματα, οι Υπηρεσίες και οι Ημικρατικοί Οργανισμοί που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου.

  Τμήματα/ΥπηρεσίεςΗμικρατικοί Οργανισμοί και ΚΟΑΠ
  Τομέας Γεωργίας
  1. Τμήμα Γεωργίας
  2. Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
  3. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
  4. Τμήμα Αναδασμού
  5. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

  Τομέας Φυσικών Πόρων
  1. Τμήμα Δασών
  2. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
  3. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
  4. Μετεωρολογική Υπηρεσία
  5. Υπηρεσία Μεταλλείων

  Τομέας Περιβάλλοντος
  1. Τμήμα Περιβάλλοντος

  1. Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ)
  2. Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)