ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Άρθρα - Συνεντεύξεις


Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι απόψε μαζί σας, στην όμορφη αυτή εκδήλωση που διοργανώνει η Επαρχιακή Γραμματεία Λεμεσού του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου. Από το 1989 που ιδρύθηκε, ο Παναγροτικός βρίσκεται συνεχώς κοντά στον αγρότη, ταυτισμένος πλήρως με τις ανάγκες του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα και αναμεμιγμένος ενεργά στα αγροτικά δρώμενα του τόπου. Η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού κόσμου, η κοινωνική και τεχνολογική άνοδος του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα και η προστασία του περιβάλλοντος, είναι ανάμεσα στους στόχους που εξ αρχής έχει θέσει και για την υλοποίηση των οποίων αγωνίζεται ο Παναγροτικός. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν τους αγρότες και εκπροσωπείται δυναμικά σε συνεταιρισμούς και οργανώσεις που ασκούν σημαντική επιρροή στα κέντρα αυτά. Δικαίως, λοιπόν, ο αγροτικός μας κόσμος, αντιλαμβανόμενος την προς όφελος του πολύπλευρη δράση του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, τον έχει καταστήσει τη μεγαλύτερη αγροτική οργάνωση στην πατρίδα μας, με το ανάλογο εκτόπισμα σε ολόκληρη την κοινωνία.


Φίλες και φίλοι,
Η επίτευξη των στόχων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προϋποθέτει συνεργασία και σύμπλευση τόσο με τον Παναγροτικό, ως τη μεγαλύτερη δύναμη στον χώρο, όσο και με τις άλλες αγροτικές οργανώσεις, μέσω ενός γόνιμου, ειλικρινούς και εποικοδομητικού διαλόγου. Νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος και ευχαριστώ θερμά ολόκληρο το αγροτικό κίνημα και ιδιαίτερα τον Παναγροτικό, για τη γενικότερη στάση τους και την καθοριστική συνεισφορά τους στην υλοποίηση των πολιτικών της Κυβέρνησης, με στόχους τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα της πατρίδας μας, την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου στην κυπριακή ύπαιθρο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 


Στρατηγική επιδίωξη του Υπουργείου μας είναι η συνεχής πρόοδος και ανάπτυξη του αγροτικού μας τομέα, έχοντας ως προτεραιότητες τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη στήριξη της παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Προς επίτευξη των στόχων αυτών, θέτουμε σε εφαρμογή όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Από το 2014 που έχει αρχίσει η τρέχουσα περίοδος  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, μέχρι και το 2022 που τελειώνει η μεταβατική του περίοδος, θα έχουν διοχετευθεί στον αγροτικό μας κόσμο συνολικά πέραν των 850 εκ. ευρώ. Για την περαιτέρω στήριξη της γεωργικής δραστηριότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, καθοριστικός αναμένεται να είναι ο ρόλος της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την περίοδο 2021-2027, στον σχεδιασμό της οποίας συμμετείχαμε ενεργά ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τους προηγούμενους μήνες.


Πρόσθετα, εναρμονιζόμενοι με τις κοινοτικές πολιτικές, επεκτείνουμε τις δράσεις αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του αγροτικού τομέα. Η μεταρρύθμιση του τομέα της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική παραγωγή, καθώς και οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων και για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών προς όφελος των αγροτών μας, είναι μόνο μερικές από τις δράσεις αυτές. Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη της μοναδικότητας των κυπριακών προϊόντων. Η κατοχύρωση του χαλλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης αποτελεί σημαντική συλλογική επιτυχία, ενώ σταθερή επιδίωξη μας είναι η καταχώριση και άλλων αγροτικών μας προϊόντων στους καταλόγους γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς την ίδια κατεύθυνση, σε εθνικό επίπεδο, μόλις πρόσφατα, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει το νομοσχέδιο για την καθιέρωση της απονομής Κυπριακού Σήματος σε ποιοτικά αγροτικά προϊόντα του τόπου μας.


Βέβαια, παρά τις κοινές προσπάθειες και τα επιτεύγματα που έχουμε όλοι μαζί, αγροτικό κίνημα και Πολιτεία, καταφέρει, ο τομέας της γεωργίας στον τόπο μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας διαδέχθηκε η πανδημία του κορωνοϊού, που δυσχεραίνει ακόμα την οικονομική ζωή του τόπου μας, επιφέροντας επιπτώσεις και στον γεωργικό τομέα. Η Κυβέρνηση αξιοποιεί όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες για αντιμετώπιση της πανδημίας και προσπαθεί να μειώσει τις οικονομικές της επιπτώσεις. Στον αγροτικό τομέα, έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα πέραν των 30 συνολικά μέτρων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και έχουν χορηγηθεί πέραν των 20 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη όλων των αγροτικών κλάδων που έχουν πληγεί. Πρόσθετα, η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο στήριξης των οικονομιών των κρατών-μελών που πλήγηκαν από την πανδημία, θα οδηγήσει στη διάθεση, για την Κύπρο, πόρων ύψους 1,2 δις ευρώ περίπου.              

    

Κλείνοντας, αφού ευχαριστήσω τον Παναγροτικό Σύνδεσμο Λεμεσού για την πρόσκληση να παρευρεθώ στην αποψινή Συνεστίαση, επιθυμώ να διαβεβαιώσω ξανά για τη βούληση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να συνεχίσουν να στηρίζουν, με όλους τους τρόπους, τον αγροτικό τομέα του τόπου μας και τον κύπριο αγρότη. 

Πίσω
_______________________________________________
© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Αγρόκυπρος