Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αγρόκυπρος
Άρθρα - Συνεντεύξεις > O Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετείχε στο άτυπο Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ

Άρθρα - ΣυνεντεύξειςO Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετείχε στο άτυπο Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ


Πραγματοποιήθηκε στις 5-7 Σεπτεμβρίου στη Σλοβενία το άτυπο Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ, στο οποίο η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Ανδρέα Γρηγορίου.
Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών (Strengthening the dialogue between the urban and rural areas). Η συζήτηση βασίστηκε στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, με τίτλο «Ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ - Προς ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040».


Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραματίζουν οι αγροτικές περιοχές για την κοινωνία, την οικονομία αλλά και τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και για την προστασία του περιβάλλοντος.  Επεσήμανε δε ότι ο μαρασμός των αγροτικών περιοχών δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή αφού περιορίζει την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον.  Αναφερόμενος ιδιαίτερα στην Κύπρο, ο κ. Γρηγορίου τόνισε ότι οι αγροτικές περιοχές για τη χώρα μας αποτελούν περιοχές όπου διατηρείται η παράδοση και η πολιτιστική κληρονομιά. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στις πολιτικές και στα μέτρα που εφαρμόζει η Κύπρος για την ενθάρρυνση νέων ανθρώπων να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο και να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα.   Καταλήγοντας, ο κ. Γρηγορίου τόνισε ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού των αγροτικών περιοχών και στην ενίσχυση των δράσεων που βελτιώνουν την άσκηση της γεωργίας και την προστασία του.


Τμήμα Γεωργίας

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Δασών

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Μετεωρολογίας

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κύπρος και Ομοσπονδία