Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αγρόκυπρος
Άρθρα - Συνεντεύξεις > Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στα εγκαίνια του Δημοτικού Αναψυκτήριου Ριζοελιάς

Άρθρα - ΣυνεντεύξειςΧαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στα εγκαίνια του Δημοτικού Αναψυκτήριου Ριζοελιάς
Με μεγάλη χαρά παρευρίσκομαι, μαζί με όλους εσάς, εδώ στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς, για να εγκαινιάσουμε το Δημοτικό Αναψυκτήριο. Το έργο αυτό, που υλοποιήθηκε από τον Δήμο Αραδίππου σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη της αξίας και του ρόλου των Εθνικών Δασικών Πάρκων στo ευρύ κοινό. Το δάσος της Ριζοελιάς κηρύχτηκε ως Εθνικό Δασικό Πάρκο το 1998 και αποτελεί μέρος του Δικτύου Natura 2000, κάτι που καταδεικνύει την τεράστια αξία και τη σημασία του, όχι μόνο για την Κύπρο αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη.


Στην Κύπρο έχουν κηρυχθεί μέχρι σήμερα 11 Εθνικά Δασικά Πάρκα, συνολικής έκτασης 230 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς, με έκταση μικρότερη του ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου, φιλοξενεί 180 ιθαγενή είδη και υποείδη φυτών, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 11% της χλωρίδας της Κύπρου.  Μάλιστα, 12 από αυτά είναι ενδημικά φυτά, υπάρχουν δηλαδή μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στον κόσμο, ενώ 6 φυτικά είδη είναι απειλούμενα και περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Στην περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς βρίσκουν καταφύγιο και τροφή τουλάχιστον 44 είδη πουλιών, από τα οποία δύο είναι ενδημικά του νησιού, καθώς και 8 είδη θηλαστικών και 16 είδη ερπετών.


Στο Δάσος της Ριζοελιάς υπάρχουν 4 φυσικοί οικότοποι που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων.  Ένας από αυτούς είναι ο οικότοπος με τις “Γυψούχες στέπες”, ο οποίος αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό της περιοχής. Το ιδιαίτερο γνώρισμά του οικοτόπου αυτού είναι η ανάπτυξή του σε γυψούχα εδάφη, τα οποία καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του Πάρκου. Τα είδη που χαρακτηρίζουν τον οικότοπο είναι εξειδικευμένα στα εδάφη αυτά και ονομάζονται γυψόφυτα.  Ένας άλλος πολύ σημαντικός οικότοπος που εντοπίζεται στο  Δάσος της Ριζοελιάς είναι οι Θαμνώνες με τις παλλούρες (Ziziphuslotus).  Οι οικότοποι αυτοί, λόγω της σπανιότητάς τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρούνται ως οικότοποι προτεραιότητας, και αποτελούν τον βασικό λόγο για τη συμπερίληψή της περιοχής αυτής στο Δίκτυο Natura 2000. Για την προστασία και διατήρηση των εν λόγω οικοτόπων, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, από το 2013 μέχρι το 2017, το έργο με τίτλο "Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας 1520 και 5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς" στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 750 χιλιάδων ευρώ. Το έργο είχε στόχο την μακροπρόθεσμη διατήρηση των δύο αυτών οικοτόπων προτεραιότητας, μέσα από την ποσοτικοποίηση και την ανάσχεση φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων ή και απειλών που οδηγούν στη μακροπρόθεσμη υποβάθμισή τους.


Φίλες και Φίλοι,
Τα Εθνικά Δασικά Πάρκα αποτελούν πνεύμονες πρασίνου και μέσο προστασίας της φύσης και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέσα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, καθώς και ως εργαλεία επιστημονικής μελέτης και έρευνας. Παράλληλα, αποτελούν σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της ψυχοσωματικής υγείας του ανθρώπου. Ωστόσο, η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.  Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση για την προστασία των Εθνικών Δασικών Πάρκων και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προς τον σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου λειτουργίας των υποδομών που λειτουργούν εντός των ορίων τους.


Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Δασών προγραμματίζει εντός του 2022 έργα εξυγίανσης του εκδρομικού χώρου του Δάσους Ριζοελιάς, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν τις ευκαιρίες αναψυχής που τους προσφέρει, σε έναν ασφαλή και καθαρό περιβάλλοντα χώρο. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Δήμο Αραδίππου, που είναι η διαχειριστική αρχή του αναψυκτήριου, θα μεριμνήσει ώστε αυτό να λειτουργεί με τρόπο ορθολογιστικό, προς όφελος των επισκεπτών και με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και την πλούσια χλωρίδα και πανίδα που φιλοξενεί το Δάσος Ριζοελιάς. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει ήδη ετοιμαστεί ειδική σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών μόλις ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός της έλεγχος  από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.


Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι έχουν συμβάλει στην υλοποίηση του έργου που εγκαινιάζουμε σήμερα. Είμαι βέβαιος ότι πέραν της φιλοξενίας και της ξεκούρασης που θα προσφέρει στους επισκέπτες, το αναψυκτήριο θα λειτουργήσει με τρόπο που θα συμβάλει στην προστασία και τη διατήρηση του φυσικού πλούτου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς, έτσι ώστε να το απολαμβάνουν όχι μόνο οι σημερινοί επισκέπτες αλλά και οι μελλοντικοί!


Τμήμα Γεωργίας

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Δασών

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Μετεωρολογίας

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κύπρος και Ομοσπονδία