Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αγρόκυπρος
Άρθρα - Συνεντεύξεις > Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Άρθρα - ΣυνεντεύξειςΣυμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο
O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο. Τα θέματα που συζητήθηκαν και είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο ήταν τα ακόλουθα: 


Ανάγκη στήριξης των κτηνοτρόφων λόγω των δυσμενών συνθηκών που δημιουργούνται από την αύξηση της τιμής των ζωοτροφών
Συζητήθηκαν δύο προτάσεις που κατατέθηκαν από κράτη μέλη της ΕΕ, τις οποίες η Κύπρος συνυπέγραψε. Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί συζήτησαν πρόταση του Βελγίου σχετικά με την κρίση στον τομέα του χοίρειου κρέατος. Ο κ. Καδής, σε παρέμβασή του, αναφέρθηκε στους πολλούς παράγοντες που συντείνουν στην επιδείνωση του τομέα. Σημείωσε ότι στην Κύπρο λειτουργεί ένας επικίνδυνος συνδυασμός παραμέτρων, όπως η χαμηλή τιμή του χοίρειου κρέατος, η αύξηση της τιμής των ζωοτροφών και η μείωση της ζήτησης λόγω της μειωμένης τουριστικής δραστηριότητας που έφερε η πανδημία, που καθιστούν τον τομέα της χοιροτροφίας μη βιώσιμο. Ανέφερε ότι ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι άλλοι κλάδοι της κυπριακής κτηνοτροφίας και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ληφθούν επειγόντως μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος. Τέθηκε, επίσης, προς συζήτηση πρόταση που υποβλήθηκε από την Ουγγαρία και την Αυστρία για παράταση του προσωρινού πλαισίου παροχής μέτρων κρατικής στήριξης. Εκφράζοντας τη στήριξή της για την πρόταση, η Κύπρος υποστήριξε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του κορωνοϊού αλλά και άλλους παράγοντες όπως είναι η αύξηση του κόστους παραγωγής ιδιαίτερα στον τομέα της κτηνοτροφίας, η αιτούμενη παράταση καθίσταται επιβεβλημένη. Οι συντονισμένες και έντονες ενέργειες που έγιναν από ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, φαίνεται να έφεραν αποτέλεσμα, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται στην παράταση του προσωρινού πλαισίου παροχής μέτρων κρατικής στήριξης τουλάχιστο για ένα ακόμα εξάμηνο.


Παράνομες τουρκικές αλιευτικές δραστηριότητες στο Αιγαίο
Η Ελλάδα έθεσε το θέμα των Τούρκικων παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων στο Αιγαίο, ζητώντας πιστή εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και του διεθνούς δικαίου. Το ζήτημα έτυχε ευρείας υποστήριξης από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.  Στο πλαίσιο της συζήτησης, δόθηκε η ευκαιρία για ενημέρωση των εταίρων μας σε σχέση με τα περιστατικά παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων από τουρκικά αλιευτικά στα κυπριακά ύδατα, για τις τουρκικές παρενοχλήσεις κυπριακών αλιευτικών εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και γενικότερα για τις έκνομες τουρκικές ενέργειες στα κυπριακά ύδατα. Κύριο μήνυμα της Κύπρου προς τους εταίρους ήταν η ανάγκη για πιστή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για αντιμετώπιση του ζητήματος, με την ίδια αποφασιστικότητα που παρατηρείται σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.


Αναθεώρηση των προτύπων εμπορίας της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα
Μιλώντας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Υπουργός Γεωργίας συμμερίστηκε την άποψη ότι οι απαιτήσεις της κοινωνίας καθώς και η επιτακτική ανάγκη παραγωγής τροφίμων που να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, επιβάλλουν την αναθεώρηση των προτύπων εμπορίας της ΕΕ. Ανέφερε ότι η Κύπρος υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στα πρότυπα εμπορίας πρέπει να διατηρούν τα τρόφιμα σε οικονομικά προσιτά επίπεδα αλλά και ν’ αντιμετωπίζουν  τα θέματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Η πληροφόρηση προς τους καταναλωτές, σημείωσε, θα πρέπει να είναι τέτοια, που να μην παραπλανεί ή να δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Επεσήμανε, τέλος, την ανάγκη να εξευρεθεί μια κοινή συνισταμένη που να διασφαλίζει τη σήμανση των προϊόντων που παράγονται με βάση το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να προβαίνει σε αγορές που επιβραβεύουν τις φιλικότερες προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής. Ειδική συζήτηση έγινε και για το μέλι, κατά την οποία ο Υπουργός Γεωργίας, όπως και η πλειοψηφία των ομολόγων του, ζήτησαν την αναφορά στη σήμανση όλων των χωρών προέλευσης, με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής στη συσκευασία.


Προετοιμασία των Στρατηγικών Σχεδίων μέσω των οποίων θα εφαρμοστεί σε κάθε χώρα η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2023-2027
Στη συζήτηση για το θέμα αυτό ο κ. Καδής, όπως και οι περισσότεροι υπουργοί των κρατών μελών της ΕΕ, επεσήμαναν ότι η ετοιμασία των Στρατηγικών Σχεδίων βρίσκεται σε τελικό στάδιο.  Ωστόσο, αντιμετωπίζονται δυσκολίες που προκύπτουν από τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Κανονιστικού Πλαισίου και των καθοδηγητικών έγγραφων της ΚΓΠ.  H Κύπρος, τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας, υποστηρίζει ότι η εξέταση των Στρατηγικών Σχεδίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να γίνεται με πλήρη, διαφανή και ισότιμο τρόπο, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών.


Συμβολή του αγροτικού τομέα στην επίτευξη του στόχου «Fit for 55»
Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία για μια πρώτη πολιτική συζήτηση σε σχέση με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή, γνωστή ως «Fit for 55», σε ό,τι αφορά στη συμβολή της γεωργίας και της δασοκομίας. Επιπρόσθετα, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα Δασική Στρατηγική της ΕΕ για το 2030, όπου η Κύπρος υποστήριξε την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης νομοθετικής ρύθμισης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.


Θέματα αλιείας
Τις εργασίες του Συμβουλίου απασχόλησε μια σειρά από σημαντικά θέματα αλιείας, όπως οι αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα για το 2022 και η διαμόρφωση κοινής θέσης από την ΕΕ στην ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT).  Η Κύπρος, μαζί με άλλα μεσογειακά κράτη μέλη, υποστήριξαν την αύξηση της ποσόστωσης της ΕΕ για τον ερυθρό τόνο, είδος το οποίο παρουσιάζει σημαντικά σημάδια ανάκαμψης. Παράλληλα, η Κύπρος υπογράμμισε τη σημασία ορθής διαχείρισης και βιωσιμότητας του μακρύπτερου τόνου, είδος το οποίο αποτελεί το κυριότερο απόθεμα που στοχεύει ο 


Τμήμα Γεωργίας

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Δασών

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Μετεωρολογίας

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κύπρος και Ομοσπονδία