Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αγρόκυπρος

Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου

Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών
Τμήμα Γεωργίας

Τομέας Δημοσιότητας

Επικοινωνία

τηλ.: 22408598/599
Ηλ. Διευθ. agrokypros@moa.gov.cyΤμήμα Γεωργίας

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Δασών

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Μετεωρολογίας

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κύπρος και Ομοσπονδία