Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Αγροβιοτεχνολογία


Εργαστήριο Μοριακής ΒιολογίαςΤο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒ) δημιουργήθηκε το 2001 με κύρια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα στο εργαστήριο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε συνεργασία συναφών Κλάδων του ΙΓΕ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων. Στο ΕΜΒ διεξάγεται έρευνα σε φυτά, ζώα, έντομα και μικροοργανισμούς με τη εφαρμογή εξειδικευμένων μοριακών τεχνικών και τη χρήση σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Στο ΕΜΒ επίσης διεξάγεται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος για ανίχνευση πιθανής γενετικής τροποποίησης σε εισαγόμενους σπόρους αραβοσίτου και σόγιας που προορίζονται για σπορά ή ζωοτροφή.

Ερευνητικό Ενδιαφέρον
Χρήση καινοτόμων μοριακών και βιοχημικών μεθόδων για γονιδιακή ανίχνευση και ταυτοποίηση γενετικών χαρακτηριστικών και μελέτη των μηχανισμών δράσης τους.

Ερευνητική Δραστηριότητα
  • Διακρίβωση γενοτύπων του προβάτου Χίου ανθεκτικών στην Τρομώδη νόσο
  • Μελέτη του πολυμορφισμού του γονιδίου PrPSc σε σχέση με τα παραγωγικά χαρακτηριστικά στις αίγες της φυλής Δαμασκού και δημιουργία πυρήνα ανθεκτικών ζώων στην Τρομώδη νόσο
  • Αναλύσεις Μοριακών δεικτών στα σιτηρά
  • Καταγραφή της ανθεκτικότητας φυσικών πληθυσμών του δάκου της ελιάς σε εντομοκτόνα καθώς και η διερεύνηση του μοριακού μηχανισμού ανάπτυξης ανθεκτικότητας

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ιωάννης Μ. ΙωαννίδηςΓνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με