Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Αγροβιοτεχνολογία


Εργαστήριο Μοριακής ΒιολογίαςΤο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒ) δημιουργήθηκε το 2001 με κύρια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα στο εργαστήριο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε συνεργασία συναφών Κλάδων του ΙΓΕ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων. Στο ΕΜΒ διεξάγεται έρευνα σε φυτά, ζώα, έντομα και μικροοργανισμούς με τη εφαρμογή εξειδικευμένων μοριακών τεχνικών και τη χρήση σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού.

Ερευνητικό Ενδιαφέρον
Χρήση καινοτόμων μοριακών και βιοχημικών μεθόδων για γονιδιακή ανίχνευση και ταυτοποίηση γενετικών χαρακτηριστικών και μελέτη των μηχανισμών δράσης τους.

Ερευνητική Δραστηριότητα
  • Μοριακός χαρακτηρισμός προκαρυωτικών και ευκαρυωρτικών οργανισμών
  • Αναλύσεις Μοριακών δεικτών στα φυτά
  • Διακρίβωση γενοτύπων του προβάτου Χίου ανθεκτικών στην Τρομώδη νόσο
  • Μελέτη του πολυμορφισμού του γονιδίου PrPSc σε σχέση με τα παραγωγικά χαρακτηριστικά στις αίγες της φυλής Δαμασκού και δημιουργία πυρήνα ανθεκτικών ζώων στην Τρομώδη νόσοΓνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με