Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Αγροβιοτεχνολογία


Εργαστήριο Γεωργικής ΜικροβιολογίαςΤο εργαστήριο Γεωργικής Μικροβιολογίας (ΕΓΜ) έχει ως αποστολή τη μελέτη της σύστασης και της λειτουργίας της μικροβιακής κοινότητας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας και καινοτομίας στον τομέα της γεωργικής μικροβιολογίας μέσω νέων προϊόντων τόσο για γεωργική όσο και βιομηχανική χρήση. Η δραστηριότητα του εργαστηρίου επεκτείνεται σε δυο κύριους τομείς: α) το περιβάλλον και β) τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Ανάμεσα στις δραστηριότητες μας εντάσσεται η ανάπτυξη μικροβιακών σκευασμάτων που ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών καθώς και άλλων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την απορρύπανση ξενοβιοτικών ουσιών. Η μελέτη της επίδρασης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην μικροβιακή κοινότητα και δραστηριότητα των εδαφών αποτελεί ακόμα ένα τομέα έρευνας στο εργαστήριο.

Ερευνητικό Ενδιαφέρον
  • Βελτίωση της γνώσης σε ότι αφορά τη συμμετοχή της εδαφικής μικροβιακής κοινότητας στη γονιμότητα του εδάφους και οι σχέσεις φυτού μυκορριζών και αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων.
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων μικροβιακής προέλευσης με κύριο σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας των συστημάτων παραγωγής
  • Απομόνωση και χαρακτηρισμός μικροοργανισμών που διασπούν γεωργικά φάρμακα.
  • Μικροβιακή απορρύπανση αποβλήτων γεωργικής προέλευσης.

Ερευνητική Δραστηριότητα
  • Πολυδιάστατη μελέτη της ρόκας για αυξημένες δυνατότητες χρήσης της από τον Κύπριο παραγωγό.
  • Επίδραση της άρδευσης στην παραγωγή και στο αιθέριο έλαιο του δυόσμου.
  • Γενετική βελτίωση για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές: Αναβάθμιση καλλιέργειας ντόπιου λουβιού.
  • Απορρύπανση αποβλήτων γεωργικών φαρμάκων

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Μιχάλης ΟμήρουΓνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με