Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών από της ίδρυσης του το 1962 και βρίσκεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ιδρύματος στη Λευκωσία.

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η προσφορά βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων σε διάφορους τομείς της γεωργικής έρευνας στο επιστημονικό προσωπικό του ιδρύματος. Περιλαμβάνει βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, διατριβές και βάσεις δεδομένων σε συμβατικά και ηλεκτρονικά μέσα. Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου είναι ο σύνδεσμος στη βάση δεδομένων AGRIS του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας για την Κύπρο. Σκοπός του είναι να εντοπίζει οποιονδήποτε έντυπο αναφέρεται στην κυπριακή γεωργία και να το αποστέλλει στον Οργανισμό για να συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων AGRIS. Συνεργάζεται επίσης με άλλες κυπριακές βιβλιοθήκες μέσω των οποίων εξυπηρετούνται οι χρήστες σε επιστημονικό υλικό που δεν συμπεριλαμβάνεται στις συλλογές της Βιβλιοθήκης.

Οι ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μεταξύ 08:00 με 15:00.Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: Μαρία Κυριάκου
Τηλέφωνο: +357 22403107
Ηλ. Ταχ.: library@ari.gov.cyNo documents found


Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με