ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Φυτοπροστασία


Στις δραστηριότητες του Κλάδου Φυτοπροστασίας περιλαμβάνονται οι ειδικότητες της Εντομολογίας και της Φυτοπαθολογίας. Στην κάθε μια από τις ειδικότητες αυτές γίνονται εξειδικευμένες μελέτες για αντιμετώπιση επί μέρους σοβαρών εντομολογικών εχθρών και ασθενειών που προκαλούνται από ιούς, ιοειδή και προκαρυωτικά φυτοπαθογόνα. Οι πειραματικές εργασίες του Κλάδου αποσκοπούν στην ανάπτυξη μεθόδων ταυτοποίησης, χαρακτηρισμού και αντιμετώπισης φυτικών ασθενειών και εχθρών, κατά τρόπο ώστε διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της φυτοπροστασίας και της αειφορίας στη γεωργική παραγωγή, η ποιότητα και ασφάλεια στα τρόφιμα, η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και γενικά η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σύσταση και αξιολόγηση προγραμμάτων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΙΡΜ) και ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής (ICM) για τη συνολική αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, με την αξιοποίηση βιολογικών, φυσικών, καλλιεργητικών, αλλά και ήπιων χημικών μεθόδων, σε συνεργασία και με άλλους Κλάδους του Ινστιτούτου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Παραγωγή Υγιούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού σε δενδρώδεις καλλιέργειες (Αμπέλια, Εσπεριδοειδή και Φυλλοβόλα). Συγκεκριμένα, έχουν εξυγιανθεί σημαντικές παραδοσιακές και εισαγόμενες ποικιλίες, οι οποίες διατηρούνται ως σε ειδικά εντομοστεγή δικτυοκήπια στους πειραματικούς σταθμούς Τόχνης και Σαϊττά. Οι φυτείες αυτές περιλαμβάνουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό σε προβασικό επίπεδο, το οποίο δίνεται στο Τμήμα Γεωργίας για εγκατάσταση Μητρικών Φυτειών, από τις οποίες παράγεται πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό για τις ανάγκες των φυτωρίων και των παραγωγών.

Προσωπικό Κλάδου


Θεοδώρα Καπαρή-Ησαΐα, Νίκος Σεραφείδης, Λάμπρος ΠαπαγιάννηςNo documents found

_______________________________________________
© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών