ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αθαλάσσα


Η Πειραματική Έπαυλη Αθαλάσσας του Κλάδου Ζωικής Παραγωγής, καλύπτει έκταση περί των 600 δεκαρίων σε υποστατικά και αγρούς για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών. Οι δραστηριότητες της Πειραματικής Έπαυλη Αθαλάσσας αφορούν κυρίως τη διαχείριση της μονάδας Αγελάδων και της μονάδας Αιγοπροβάτων και των σχετικών πειραματικών δραστηριοτήτων του Κλάδου Ζωικής Παραγωγής. Σε αυτή, όμως, διεξάγονται και πειράματα του Κλάδου Βελτίωσης Φυτών.

Στην Πειραματική Έπαυλη Αθαλάσσας, τηρούνται όλα τα στοιχεία αναπαραγωγής, διατροφής και γαλακτοπαραγωγής των ζώων. Τα στοιχεία αναπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής των προβατίνων και αιγών καθώς και ο ρυθμός ανάπτυξης των αρνιών και ριφιών χρησιμοποιούνται για την γενετική αξιολόγηση και επιλογή για αντικατάσταση μέρους του ζωικού πληθυσμού και διάθεση στους αιγοπροβατοτρόφους ζώων αυξημένης παραγωγής και, ταυτόχρονα, ανθεκτικών στην τρομώδη νόσο.

Επιπλέον, εφαρμόζεται τακτικό πρόγραμμα προληπτικού εμβολιασμού στα έγκυα ζώα και στα αμνοερίφια σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Όσον αφορά τη διατροφή των ζώων, αυτή αναπροσαρμόζεται κάθε εβδομάδα σύμφωνα με το παραγωγικό τους στάδιο. Επίσης, στην ΠΕΑ, παράγονται ετησίως χονδροειδείς ζωοτροφές, οι οποίες καλύπτουν μέρος των διατροφικών αναγκών των ζώων. Συγκεκριμένα, σπέρνονται περί τα 266 δεκάρια κριθάρι, 43 δεκάρια σιτάρι και 20 δεκάρια τριφύλλι, για την παραγωγή κριθαροσανού, τριφυλλοσανού, αχύρου, φρέσκου τριφυλλιού και ενσιρώματος τριφυλλιού. Επίσης, κάθε χρόνο παράγεται σπόρος κριθαριού και τριφυλλιού. Τέλος, στην ΠΕΑ έχει δημιουργηθεί εκπαιδευτικό κέντρο για την παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων σε κτηνοτρόφους, άλλους επαγγελματίες των κλάδων αγελαδοτροφίας και αιγοπροβατοτροφίας και σε συναδέλφους από διάφορα τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Προσωπικό Σταθμού
No documents found

_______________________________________________
© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών