ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αχέλεια


Ο Πειραματικός Σταθμός Αχέλειας είναι ο μεγαλύτερος ερευνητικός σταθμός του ΙΓΕ και αποτελείται βασικά από τρία μέρη, τον Παλαιό Σταθμό (1), το Νέο Σταθμό (2) και τον Μωρόκαμπο (3) με συνολική έκταση 510 δεκάρια.

Ο Σταθμός ξεκίνησε τη λειτουργία του με την ίδρυση του ΙΓΕ και στη συνέχεια επεκτάθηκε με την προσθήκη του Νέου Σταθμού και του Μωρόκαμπου αφού ήταν αναγκαία η επέκταση των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ο Παλαιός Πειραματικός Σταθμός Αχέλειας καλύπτει κυρίως περάματα σιτηρών, μονοετών καλλιεργειών, αρωματικών φυτών ενώ διαθέτει επίσης και τρία θερμοκήπια, τύπου «Πολύρυκτο». Ο Νέος Σταθμός καλύπτει πειράματα αμπελουργίας, εσπεριδοειδών, τρούφας σε ελαιώνα και τροπικών-υποτροπικών δενδρωδών καλλιεργειών ενώ διαθέτει και δικτυοκήπιο διατήρησης βασικού γενετικού υλικού εσπεριδοειδών. Στον Μωρόκαμπο υπάρχει καλλιεργήσιμη έκταση 70 περίπου δεκαριών που αξιοποιείται σε ερευνητική δραστηριότητα σιτηρών και άλλων νωπών καλλιεργειών.

Τα βασικά πειράματα του Σταθμού συνοψίζονται πιο κάτω:
  1. Γενετική Βελτίωση Λουβιού
  2. Διερεύνηση της επίδρασης της ενσωμάτωσης φυτικών υπολειμμάτων και ιλύος σε καλλιέργειες σιτηρών
  3. Γενετική Βελτίωση ποικιλιών Κριθαριού
  4. Γενετική Βελτίωση ποικιλιών σκληρού σιταριού
  5. Αξιολόγηση Επιτραπέζιων Ποικιλιών Αμπέλου εμβολιασμένων σε Αμερικάνικα Υποκείμενα Ανθεκτικά στην Φυλλοξήρα Daktulosphaira vitifoliae κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες / Αξιολόγηση Επιτραπέζιων Ποικιλιών Αμπέλου κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες / Συλλογή και διατήρηση γενετικού υλικού in situ γηγενών και ξένων επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου
  6. Καλλιέργεια καλοκαιρινής Τρούφας σε φυτά Ελιάς Κορωνέικης
  7. Έλεγχος ποικιλιών Φιστικιών
  8. Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση γενετικού υλικού σκληρού σιταριού στις συνθήκες της Κύπρου
  9. Διερεύνηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στο κόστος άρδευσης υδροβόρων καλλιεργειών της Κυπριακής Γεωργίας, με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπισης

Στο Σταθμό υπάρχει εγκατεστημένος Μετεωρολογικός Σταθμός για συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων ενώ πρόσφατα ιδρύθηκε και το Εργαστήρι Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης το οποίο συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Στον Πειραματικό Σταθμό οργανώνονται επίσης ενημερωτικές επισκέψεις παραγωγών, φοιτητών και γεωπόνων καθώς και μαθητών δημοτικών σχολείων για να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες που αφορούν στην παραγωγή σιτηρών όπως η σπορά, η λίπανση και η συγκομιδή, μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος «Σποράκι» του Υπουργείου Παιδείας.

Προσωπικό Σταθμού
No documents found

_______________________________________________
© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών