Εnglish
Κυπριακή Δημοκρατία Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Δραστηριότητες


25/02/2016 - Παρουσιάσεις για την Πολλαπλή Συμμόρφωση
Παρουσιάσεις που έγιναν σε Λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις 18-19 Φεβρουαρίου στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία και στις 23-24 Φεβρουαρίου στο ΚΕ.Γ.Ε Λεμεσού.


Αρχείο Acrobat Reader Αναγνώριση και Καταγραφή των Ζώων.pdf (1279,43 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Αντίκτυπος της γεωργίας στην αλλαγή του κλίματος.pdf (260,66 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Αρχείο για την Εφαρμογή των Γενικών Αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.pdf (216,68 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Ασφάλεια Ζωοτροφών.pdf (1439,87 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Διαδικασία Έγκρισης για την άντληση νερών.pdf (601,66 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Διατήρηση Άγριων Πτηνών.pdf (9952,03 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Η Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης.pdf (400,06 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες Νιτρορύπανση.pdf (2270,45 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες.pdf (288,56 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Νομοθεσία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.pdf (506,87 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Νομοθεσία ευημερίας ζώων και οι υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων.pdf (296,22 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Οδηγία για τα Ύδατα.pdf (1159,54 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Πρότυπο Έντυπο Τήρησης Αρχείου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.pdf (120,71 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Υγιεινή Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης.pdf (1332,51 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Υπόγεια Νερά.pdf (766,01 Kb)
ptx Κλιματικές Αλλαγές και Πολλαπλή Συμμόρφωση.pptx (86,99 Kb)
ptx Βιοποικιλότητα και Τοπίο.pptx (5477,8 Kb)