Εnglish
Κυπριακή Δημοκρατία Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης

English

Σκοπός της υπηρεσίας
Η υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με κύριο στόχο να συντονίσει όλες τις προσπάθειες για αποτελεσματική ενημέρωση / εκπαίδευση των γεωργών και κτηνοτρόφων, για τις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης εκπαιδεύει τα άτομα που έχουν αναλάβει την ευθύνη της ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου και ετοιμάζει διάφορα, χρήσιμα για την ενημέρωση εργαλεία, όπως έντυπα υλικά, ιστοσελίδα, δημοσιεύσεις / συνεντεύξεις / ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαλέξεις, σεμινάρια κ.λ.π.

Δομή της υπηρεσίας
Η δομή της υπηρεσίας Πολλαπλής Συμμόρφωσης είναι απλή. Έχει συγκροτηθεί από τις Υπηρεσίες που εφαρμόζουν τις σχετικές με την Πολλαπλή Συμμόρφωση νομοθεσίες. Συστάθηκε μια επιτροπή, η επιτροπή της υπηρεσίας Πολλαπλής Συμμόρφωσης, η οποία διαμορφώνει τον προγραμματισμό ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου, για τις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Η επιτροπή αποτελείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, η οποία ασκεί γενικό συντονιστικό ρόλο και από ένα εκπρόσωπο του Τμήματος Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Ταμείου Θήρας και του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.