Εnglish
Κυπριακή Δημοκρατία Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Συνήθεις Ερωτήσεις

English
1.Τι είναι η Πολλαπλή Συμμόρφωση;
2.Τι είναι οι Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης;
3.Τι είναι οι Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθηκες;Τι είναι η Πολλαπλή Συμμόρφωση;

είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν οι γεωργοί που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις. Είναι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζει ο γεωργός κατά την άσκηση της γεωργικής του δραστηριότητας για να μπορεί να παίρνει άμεσες ενισχύσεις. Οι κανόνες αυτοί είναι συγκεκριμένοι και καθορίζονται στον κανονισμό 1782/2003, ο οποίος αναφέρει ότι ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις οφείλει να εφαρμόζει τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
Αρχή Σελίδας

Τι είναι οι Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης;

Οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης είναι 19 κανονισμοί και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες οι γεωργοί πρέπει να εφαρμόζουν για να μπορούν να παίρνουν άμεσες ενισχύσεις.Αρχή Σελίδας

Τι είναι οι Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες;

Οι καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες αποτελούν ένα σύνολο πρακτικών που πρέπει οι γεωργοί να χρησιμοποιούν κατά την αξιοποίηση του εδάφους με στόχο να αποφευχθεί η εγκατάλειψη ή υποβάθμιση της γεωργικής γης. Αρχή Σελίδας