Εnglish
Κυπριακή Δημοκρατία Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Πληροφορίες

English

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας στο τηλέφωνο 22408662 καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση agriextension@da.moa.gov.cy ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mmarkou@da.moa.gov.cy