Εnglish
Κυπριακή Δημοκρατία Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Η Υπηρεσία

English

Η Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης αποτελείται από Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας (το οποίο ασκεί και συντονιστικό ρόλο) καθώς και από Λειτουργούς του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Ταμείου Θήρας.
Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η ενημέρωση των γεωργοκτηνοτρόφων καθώς και άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τους Κανονισμούς που ισχύουν για την Πολλαπλή Συμμόρφωση. Η ενημέρωση αυτή επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία και ενημέρωση της παρούσας ιστοσελίδας, τη συγγραφή και εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων, την πραγματοποίηση ενημερωτικών/επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων, άρθρα στο περιοδικό «Αγρότης» κ.ά.

Ακολουθεί το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας Πολλαπλής Συμμόρφωσης.


Αρχέιο Acrobat ReaderΟργανόγραμμα Υπηρεσίας Πολλαπλής Συμμόρφωσης (108,54 Kb)