Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Διάθεση πιστοποιημένων σπόρων σιτηρών του Σποροπαραγωγικού Κέντρου
- 18/10/2011 - 18/10/2011


O πιστοποιημένος σπόρος είναι σπόρος μιας συγκεκριμένης ποικιλίας, με ποικιλιακή και αναλυτική καθαρότητα άνω του 98% και με βλαστική ικανότητα άνω του 85% σύμφωνα με Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω, ο πιστοποιημένος σπόρος υπόκειται σε μια σειρά ελέγχων στο χωράφι και στο εργαστήριο καθώς και επεξεργασία και καθαρισμό σε κατάλληλες μηχανές.

Η πιστοποίηση ξεκινά στο χωράφι με τον έλεγχο της ποικιλιακής καθαρότητας, της παρουσίας δηλαδή άλλων ποικιλιών, στο στάδιο του ξεσταχυάσματος. Για να είναι εντός προδιαγραφών πρέπει να είναι 99% για τη Β’ γενεά. Ακολουθεί έλεγχος για την παρουσία ξένων σπόρων, υγρασίας και εκατολιτρικού βάρους κατά την παραλαβή των σπόρων στο Σποροπαραγωγικό Κέντρο. Στη συνέχεια οι σπόροι περνούν από τις μηχανές του Σποροπαραγωγικού Κέντρου όπου απομακρύνονται οι σπόροι ζιζανίων, πέτρες, ξύλα και σπασμένοι σπόροι. Ακολουθεί ψεκασμός με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο και συσκευασία σε χάρτινη σακούλα των 25 κιλών με την ενδεδειγμένη ετικέτα. Κατά τη συσκευασία λαμβάνεται δείγμα από την Αρμόδια Αρχή πιστοποίησης για τον έλεγχο της βλαστικότητας και της αναλυτικής καθαρότητας, της παρουσίας δηλαδή σπόρων άλλων ειδών, στο εργαστήριο.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τη διαδικασία παραγωγής του πιστοποιημένου σπόρου, με τους πολλαπλούς ελέγχους και επεξεργασίες που υφίσταται, τον καθιστούν υψηλής ποιότητας σπόρο με υψηλότερο όμως κόστος από τους συνήθεις σπόρους. Τα πλεονεκτήματα όμως που εξασφαλίζονται αντισταθμίζουν και υπερκαλύπτουν την υψηλή τιμή του.

Αντίθετα η χρήση του συνήθη σπόρου, η εμπορία του οποίου απαγορεύεται στην Κύπρο από το 2004 με την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα μερικά εκ των οποίων είναι:

· Περιέχουν πάρα πολλά ζιζάνια με αποτέλεσμα να γεμίζουν τα χωράφια και να δυσκολεύουν την υφιστάμενη και επόμενες καλλιέργειες ν’ αποδώσουν καθώς επίσης αυξάνουν και το κόστος ζιζανιοκτονίας.
· Παράγουν ακατάλληλη ζωοτροφή λόγω του ότι ορισμένα ζιζάνια είναι ακατάλληλα για τη διατροφή των ζώων.
· Χρήση μεγαλύτερης ποσότητας σπόρου (κανονική 12-18 κιλά / δεκάριο).
· Προσβάλλεται εύκολα από ασθένειες όπως ο άνθρακας και είναι πιο ευπαθής στην προσβολή μυκήτων που προκαλούν μυκοτοξίνες, για παράδειγμα τις γνωστές σε όλους αφλατοξίνες.
Συμπεραίνετε ότι η χρήση του πιστοποιημένου σπόρου είναι ‘‘απαραίτητη επένδυση’’ για την επιτυχή έκβαση της καλλιέργειας.

Για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής και για την επίτευξη της καλύτερης ποιότητας σπόρου το Σποροπαραγωγικό Κέντρο διαθέτει πιστοποιημένους σπόρους ποικιλιών προσαρμοσμένων στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κύπρου με προδιαγραφές σύμφωνα με ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Οι ποικιλίες που διαθέτει είναι :
Σιτάρι σκληρό:Ποικιλίες:Εκάβη, Ουρανία
Κριθάρι:Ποικιλίες:Κυθρέα, Άχνα, Λύση
Λόλιο:Ποικιλία:Μέρρετιν
Βίκος:Ποικιλία:Κίμων
Οι
παραγγελίες σας μπορούν να δίνονται στις κατά τόπους ΣΠΕ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες το προσωπικό του Σποροπαραγωγικού Κέντρου είναι στη διάθεση σας στα τηλέφωνα: 22 466 238, 22 466 248 και 22 466 258.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς