Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εγγραφή του «Παφίτικου Λουκάνικου» ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης - 21/10/2015 09:54:06 πμ


Σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2015, η Ε. Επιτροπή ανακοίνωσε την εγγραφή του «Παφίτικου Λουκάνικου» ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) της Ε. Ένωσης.

Η εγγραφή του Παφίτικου λουκάνικου ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) αποτελεί το πρώτο βήμα της υλοποίησης της πολιτικής της Κυβέρνησης «στροφή στην ποιότητα» με την παραγωγή και προώθηση των ποιοτικών προϊόντων του τόπου μας. Η σήμανση των προϊόντων μας ως ΠΟΠ / ΠΓΕ αυξάνει την προστιθέμενη τους αξία προς όφελος του παραγωγού και της αγροτικής μας οικονομίας, προσδίδει ταυτότητα στα προϊόντα βελτιώνοντας την αναγνωρισιμότητα τους στις ξένες αγορές προστατεύοντας τα παράλληλα από το μιμητισμό και εντάσσει την Κύπρο στο γαστρονομικό χάρτη της Ευρώπης εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν του τόπου μας.

Την εγγραφή του «Παφίτικου Λουκάνικου» ως ΠΓΕ ακολουθούν η εγγραφή του «κολοκασιού Σωτήρας» και του «χαλουμιού» ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και του «γλυκού τριαντάφυλλου Αγρού» ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) οι φάκελοι των οποίων έχουν ήδη υποβληθεί στην ΕΕ. Στο επίπεδο του Υπουργείου εξετάζονται ακόμη οι αιτήσεις που υπεβλήθηκαν για το «χοιρομέρι», τη «λούντζα», το «λουκάνικο» και την «ποσυρτή Πιτσιλιάς» για εγγραφή τους ως ΠΓΕ και του «ροδοστάγματος Αγρού» ως ΠΟΠ, οι οποίες αναμένεται σύντομα να προωθηθούν στην ΕΕ για εξέταση.

Η αίτηση εγγραφής του Παφίτικου λουκάνικου ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) είχε υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 17 Ιουλίου του 2014. Η δημοσίευση του εν λόγω φακέλου στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ έγινε στις 6 Ιουνίου 2015 και ακολούθως, στις 6 Οκτωβρίου 2015 εγκρίθηκε και επίσημα ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης με βάση τον εκτελεστικό κανονισμό 2015/1864.

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του «Παφίτικου Λουκάνικου» ξεχωρίζει η παρασκευή του από νωπό χοιρινό κρέας εμποτισμένο με τοπικό οίνο Πάφου και η ωρίμανση του στον ήλιο. Με την εγγραφή του ως ΠΓΕ το «Παφίτικο Λουκάνικο» αποκτά σαφή ταυτότητα σε σχέση με παρόμοια κρεατοσκευάσματα προστατεύοντας έτσι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ