Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Τίμης Ευθυμίου συναντήθηκε
με τον Επίτροπο κ. Μάρκο Κυπριανού
- 10/02/2005
Ο Υπουργός κ. Τίμης Ευθυμίου συναντήθηκε
με τον Επίτροπο κ. Μάρκο Κυπριανού

Συνάντηση με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Μάρκο Κυπριανού είχε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμης Ευθυμίου. Τον Κύπριο Επίτροπο συνόδευαν ο Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Andrian Van Der Meer, καθώς και αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία παρέστησαν και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω δραστηριοτήτων που προωθούνται και άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της Τρομώδους Νόσου των αιγοπροβάτων, της ψευδοπανώλης των πουλερικών, της χρήσης αντιβιοτικών στο μέλι, της παρεμπόδισης της εισαγωγής στην Κύπρο της Φυλλοξήρας των αμπελιών, καθώς και σε θέματα φυτοϋγειονομικού ελέγχου, φυτοϋγείας και ελέγχου υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.

Ο κ. Υπουργός υπογράμμισε κατά τη συζήτηση των θεμάτων αυτών ότι η Κύπρος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα όπως καθορίζονται από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η προστασία του καταναλωτή με τη διάθεση στην αγορά ελεγμένων και υγιεινών γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.

Ο Επίτροπος κ. Κυπριανού αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της ευημερίας των ζώων και στο φυτοϋγιειονομικό έλεγχο και επισήμανε ότι όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα αυτά.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε καλό επίπεδο όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται για τη δημόσια υγεία, τονίζοντας, παράλληλα, ότι πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Γι’ αυτό κατέληξε, θα είναι πιο αυστηρός για την Κύπρο ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του καταναλωτικού κοινού , που είναι στόχος όλων μας.

Από την πλευρά του, ο κ. Υπουργός επανέλαβε ότι η Κύπρος δίνει προτεραιότητα στην εξασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και τόνισε ότι στόχος είναι να εφαρμοστούν όλες οι νομοθεσίες της Ε.Ε. που σχετίζονται με το θέμα της δημόσιας υγείας.

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι εντός των ημερών θα ζητηθούν προσφορές για εξεύρεση χώρων ταφής των αμιαντούχων αποβλήτων, ελπίζοντας, παράλληλα, ότι γίνεται υπερβολικός θόρυβος γύρω από το θέμα της επικινδυνότητας των αμιαντοπλακών που στεγάζουν διάφορους δημόσιους χώρους καθότι δεν είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης. Ανέφερε, επίσης, ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα ανεγερθεί το εργοστάσιο διαχείρισης των ψόφιων ζώων.FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς