Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός Γεωργίας μελέτησε προβλήματα των Σιτοπαραγωγών
Νέα σύσκεψη για λήψη τελικών αποφάσεων - 15/05/2009


Οι επιπτώσεις της ανομβρίας στο εισόδημα των Σιτοπαραγωγών ορισμένων περιοχών της ενδοχώρας, σε συσχετισμό με τις ποικιλίες που εισήχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και το πρόβλημα της εξασφάλισης κατάλληλων σπόρων σιτηρών για τη νέα καλλιεργητική περίοδο ήταν τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στη σύσκεψη που έγινε σήμερα το απόγευμα υπό την προεδρία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη. Στη σύσκεψη πήραν μέρος εκπρόσωποι των Αγροτικών Οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ και Παναγροτικού Συνδέσμου, καθώς και αντιπροσωπεία της Παγκύπριας Επιτροπής Σιτοπαραγωγών με επικεφαλής τον πρόεδρό της κ. Κυριάκο Καϊλά. Απο υπηρεσιακής πλευράς, στη σύσκεψη πήραν μέρος εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή κ. Πανίκο Πούρο.

Οι εκπρόσωποι των Αγροτικών Οργανώσεων και ο κ. Καΐλάς ζήτησαν από τον κ. Υπουργό τη στήριξη του Κράτους για τη μειωμένη παραγωγή σιτηρών σε ορισμένες περιοχές της ενδοχώρας όπου παρατηρήθηκε χαμηλή βροχόπτωση. Ζήτησαν επίσης να μελετηθούν τρόποι εξεύρεσης των αναγκαίων ποσοτήτων σπόρου σιτηρών για χρήση κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο και για τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων.

Για τα θέματα αυτά έγινε εκτενής συζήτηση και αναλύθηκαν τα υπέρ και τα κατά των διαφόρων εισηγήσεων που προτάθηκαν.

Ο κ. Πολυνείκης υπογράμμισε ότι για την οποιαδήποτε στήριξη των Σιτοπαραγωγών θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί η κατάσταση ώστε να τεκμηριωθούν τα οποιαδήποτε μέτρα που θα κριθούν αναγκαία να ληφθούν. Στα πλαίσια αυτά, ο κ. Πολυνείκης έδωσε οδηγίες όπως προωθηθούν άμεσα τα ακόλουθα:

1. Το Τμήμα Γεωργίας και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, σε συνεργασία με τις Αγροτικές Οργανώσεις και την Παγκύπρια Επιτροπή Σιτοπαραγωγών, να οριστικοποιήσουν, σε κοινή σύσκεψη, τον τρόπο κάλυψης των αναγκών του τόπου σε σπόρους.
2. Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης να καθορίσει τις περιοχές που τεκμηριώνονται ως ανομβριόπληκτες.
3. Το Τμήμα Γεωργίας να ετοιμάσει μελέτη για τους τρόπους δημιουργίας στρατηγικών αποθεμάτων σπόρων από το Σποροπαραγωγικό Κέντρο.

Τέλος, ο κ. Πολυνείκης ανέφερε ότι θα συγκαλέσει σύντομα νέα σύσκεψη για λήψη τελικών αποφάσεων για τα θέματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς