Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Προκήρυξης Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017-2019 για το έτος 2017 - 20/02/2017 11:48:32 πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2019

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017-2019 για το έτος 2017, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, την απόφαση της Επιτροπής C(2016)4133 ημερομηνίας 05.07.2016 και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 80.381 ημερομηνίας 09.03.2016.

Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και ποσοστό 50% από Εθνικούς Πόρους.

Το 2017 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής του τριετούς προγράμματος που προκηρύσσεται και οι ενέργειές του αρχίζουν από την 1ην Αυγούστου 2016 και τελειώνουν την 31ην Ιουλίου 2017.


Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για το έτος 2017 θα πραγματοποιείται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις πιο κάτω Δράσεις παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
Δράση
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Α1α, Β1, Β2, Γ1, Γ2 και Δ1Από 20 Φεβρουαρίου 2017 μέχρι 13 Μαρτίου 2017
(ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους)
Α1β, Α1γ, Α2, Δ2, Ε και ΣτΑπό 20 Φεβρουαρίου 2017 μέχρι 31 Ιουλίου 2017
(ενιαία αίτηση που αφορά κρατικές υπηρεσίες και φορείς μελισσοκόμων)


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ενιαίο έντυπο αίτησης και το ενημερωτικό έντυπο από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας καθώς και την ιστοσελίδα www.capo.gov.cy του ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να αποταθούν στα πιο κάτω Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας:
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας,
Βηθλεέμ 101, 2033 Στρόβολος
(Παρά τη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου)
22819948
22819704
ΛΕΜΕΣΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού,
Αγχίστου 4, 3048 Ζακάκι
25803926
25803924
ΛΑΡΝΑΚΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας,
Χαρίλαου Τρικούπη 2 , 7100 Αραδίππου
24202841
24202851
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου, Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι23812136
23812137
ΠΑΦΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου,
Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος
26804565
26804598
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς,
Ανθίμου Πανάρετου 1,4860 Αγρός
25874031
25874076
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΧ ΕΦ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ - ΜΠ 2017-2019 ΚΟΑΠ 01022017.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1282,71Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
AΙΤΗΣΗ MΠ1719 Α1α-Β-Γ1-Γ2-Δ1 FINAL KOAΠ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 908,94Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2017 TMHMA ΓΕΩΡΓΙΑΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 181,56Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ