Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Τίμης Ευθυμίου προήδρευσε σύσκεψης
για τη γρίπη των πτηνών - 18/01/2006

Συστήνεται ψυχραιμία και ετοιμότητα

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμης Ευθυμίου προήδρευσε σήμερα έκτακτης σύσκεψης των αρμόδιων Υπηρεσιών κατά την οποία αξιολογήθηκαν τα μέτρα που λαμβάνονται κατά της γρίπης των πτηνών. Μετά τη σύσκεψη, ο κ. Ευθυμίου έκανε την ακόλουθη δήλωση στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης:

«Επιθυμώ να υπογραμμίσω ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα στη χώρα μας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Στρατηγικά Σχέδια Δράσης που ετοιμάστηκαν από τις Κτηνιατρικές και τις Ιατρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων Γεωργίας και Υγείας, αντίστοιχα, τα οποία ισχύουν με έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Νοέμβριο του 2004.

Επισημαίνεται ότι στην Κύπρο, εκτός από τα Στρατηγικά Σχέδια Δράσης για τη γρίπη των πτηνών, έχουν ληφθεί και πρόσθετα εθνικά μέτρα βιοασφάλειας σε συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (διατήρηση οικόσιτων πουλερικών εντός κλειστών χώρων, απαγόρευση πλανόδιου εμπορίου ζώντων πουλερικών κτλ.)

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι στα πλαίσια των εντατικών ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων που έχουμε αποφασίσει έχουν είδη καταγγελθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Κράτους 21 άτομα οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με το μέτρο του Διατάγματος που προνοεί κλείσιμο σε στεγασμένο χώρο όλων των πουλερικών. Υπενθυμίζω ότι η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των υπηρεσιών του κράτους προνοεί με σχετική νομοθεσία επιβολή χρηματικής ποινής μέχρι £2.000, φυλάκιση μέχρι 6 μήνες ή και τα δύο. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης θα γίνεται, παράλληλα, κατάσχεση και σφαγιασμός των πουλερικών. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διακίνησης ζωντανών ζώων ή ζωικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές προς τις περιοχές που ελέγχονται από τις αρχές της Δημοκρατίας η χρηματική ποινή ανέρχεται μέχρι £5.000 και η φυλάκιση μέχρι 12 μήνες, με διπλασιασμό τους σε δεύτερη ή μετέπειτα καταδίκη.

Παράλληλα, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον αρμόδιο Επίτροπο κ. Μάρκο Κυπριανού, τους συναρμόδιους Υπουργούς και Υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας και Δικαιοσύνης για την καλύτερη συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς τους παράγοντες (ιατρούς, τελωνειακούς, αστυνομικούς, λιμενικούς) ώστε, αν χρειαστεί, να ληφθούν και επιπλέον ενδεικνυόμενα μέτρα.

Σε περίπτωση διάγνωσης κρούσματος θα απαγορευθεί η μετακίνηση πουλερικών σε έκταση 3 χλμ. γύρω από το χώρο της προσβολής, θα γίνουν εντατικές απολυμάνσεις των χώρων και θα παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο κατά της γρίπης των πτηνών. Στις άλλες περιοχές θα λαμβάνονται αυξημένα μέτρα επιτήρησης.

Θέλω να επαναλάβω ότι με ψυχραιμία και ετοιμότητα παρακολουθούμε το πρόβλημα που, σύμφωνα με τις τουρκοκυπριακές εφημερίδες εμφανίστηκε στα κατεχόμενα, και διαβεβαιώνουμε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της χώρας μας σε πλήρη συμφωνία και συνεργασία με τη Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, όταν και αν χρειαστεί».


Μέτρα που λήφθηκαν κατά της γρίπης των πτηνών

Η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της ασθένειας αυτής στην Ευρώπη, έχει λάβει σειρά προληπτικών μέτρων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κοινοτικές Αρχές και έχει χαράξει στρατηγική ελέγχου της ασθένειας. Συγκεκριμένα, λήφθηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

1. Ενημέρωση των πτηνοτρόφων με γραπτή εγκύκλιο για τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας, κυρίως σ΄ ότι αφορά την επαφή των εκτρεφόμενων πουλερικών με άγρια πτηνά.

2. Κινητοποίηση των Επαρχιακών Κτηνιατρικών Σταθμών για παρακολούθηση και επιτήρηση των μέτρων που συστήνονται στους πτηνοτρόφους και λοιπούς εμπλεκόμενους.

3. Εντατικοποίηση της επιτήρησης άγριων πτηνών (κατά κύριο λόγο των μεταναστευτικών) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας.

4. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απέστειλαν από τις 9.9.05 αναθεωρημένο Πρόγραμμα επιτήρησης της ασθένειας με αυξημένο αριθμό δειγμάτων κυρίως από μεταναστευτικά πτηνά. Το Πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Θήρας.

5. Επαφή με το Τμήμα Τελωνείων για εντατικοποίηση των ελέγχων επιβατών και την πρόληψη τυχόν παράνομων εισαγωγών πτηνών συντροφιάς ή άλλων προϊόντων από τη Ρωσία και τις γειτονικές χώρες.

6. Συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες για συντονισμό σε περίπτωση επιδημίας (εξασφάλιση εμβολίων και αντιικών φαρμάκων για το κτηνιατρικό προσωπικό, τους χειριστές πτηνών και τους εργαζόμενους σε πτηνοσφαγεία, κρεοπωλεία κ.ά.).

7. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες λαμβάνουν μέρος σε όλες τις συναντήσεις που καθορίζονται επί του θέματος από την Επιτροπή, για να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να συνδιαμορφώνουν προτάσεις.

8. Αυστηρός ΄Ελεγχος των Σημείων Εισόδου (οδοφράγματα) για αποφυγή μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης και ιδιαίτερα πουλερικά.

9. ΄Εχει εκδοθεί στις 21.10.05 σχετικό διάταγμα που προνοεί, μεταξύ άλλων, το κλείσιμο σε κλειστούς και στεγασμένους χώρους των πουλερικών και ιδιαίτερα σε υποστατικά που βρίσκονται πλησίον των υδροβιότοπων.

Σημειώνεται ότι στις 28.10.05 έχει αποσταλεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Τουρκίας επιστολή με την οποία τους καλούσαμε σε συνεργασία χωρίς ωστόσο οποιαδήποτε ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Συναφώς αποφασίστηκε να ζητηθεί ξανά μια τέτοια συνεργασία με την Τουρκία μέσω της ΕΕ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ17 Ιανουαρίου, 2006
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς