Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2005-2007
- 22/01/2007 - 22/01/2007


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας ,ανακοινώνουν την Δεύτερη Προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2005-2007, με ημερομηνία έναρξης από την ημέρα που έληξε η προηγούμενη προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα σχετικά ενημερωτικά έντυπα και αιτήσεις από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας και από τα Γραφεία του ΚΟΑΠ.

Η υποβολή των αιτήσεων για όλες τις Δράσεις του Προγράμματος θα γίνεται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας από την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2007 μέχρι την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2007.

Αιτήσεις που θα παλαμβάνονται μετά την πιο πάνω ημερομηνία θα σφραγίζονται σαν εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας στην Ιστοσελίδα : www.moa.gov.cy/da και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη του ΚΟΑΠ στο τηλέφωνο 77771999.

Γεωργικό Γραφείο
Διεύθυνση
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας
1412 , Λευκωσία
22819704
22819713
ΛΕΜΕΣΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού
Τ. Θ. 56056
3304, Λεμεσός
25803900
25803901
ΛΑΡΝΑΚΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας
Τ. Θ. 40111
6301 Λάρνακα
24802210
24802211
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥΓεωργικό Γραφείο Παραλιμνίου
Τ. Θ. 33039
5310 Παραλίμνι
23812130
23812131
ΠΑΦΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου
Τ. Θ. 60004
8100 Πάφος
26306260
26306336
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς
Τ. Θ. 55805
4860 Αγρός
25521456
25521348
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ