Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


O Υπουργός Γεωργίας προήδρευσε ευρείας σύσκεψης για θέματα που απασχολούν τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων - 15/01/2010


Σημαντικά θέματα που απασχολούν τους μελισσοκόμους συζητήθηκαν σήμερα σε ευρεία σύσκεψη, η οποία συνήλθε υπό την προεδρία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την οικονομική στήριξη του Μελισσοκομικού Κέντρου, την επιδότηση της νομαδικής μελισσοκομίας, την ταυτοποίηση του κυπριακού μελιού, το μηδενικό εισόδημα λόγω της ανομβρίας, την αναγραφή χώρας τρύγου στις συσκευασίες μελιού, τη μελισσοκομική χλωρίδα και την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων από επιστημονικούς φορείς, όπως το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων κ. Χαράλαμπο Χριστοδούλου μαζί με μέλη του Συνδέσμου, η υπεύθυνη Γεωπόνος του Μελισσοκομικού Κέντρου κα Χριστίνα Χριστοδούλου, καθώς και αρμόδιοι Υπηρεσιακοί παράγοντες των εμπλεκόμενων Τμημάτων και Υπηρεσιών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εμπορίου.

Αναφορικά με την οικονομική στήριξη του Μελισσοκομικού Κέντρου και την επιδότηση της νομαδικής μελισσοκομίας, δόθηκαν οδηγίες από τον κ. Πολυνείκη προς τους αρμόδιους Λειτουργούς, όπως τα θέματα αυτά συζητηθούν ενδελεχώς, μαζί με το Σύνδεσμο, στα πλαίσια της ετοιμασίας του νέου Μελισσοκομικού Προγράμματος 2011-2013.

Όσον αφορά την ταυτοποίηση του κυπριακού μελιού σημειώθηκε πως αρμόδιο Υπουργείο για την υποβολή του τεχνικού κανόνα προς τη Νομική Υπηρεσία είναι το Υπουργείο Υγείας και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση του όλου θέματος σε αυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο θα προωθήσει τη νέα Νομοθεσία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση.

Στο θέμα της ανομβρίας που οδήγησε τους μελισσοκόμους σε πολύ χαμηλό εισόδημα κατά το 2009, σε ορισμένες Επαρχίες της Κύπρου, αναφέρθηκε πως θα εξεταστεί το κατά πόσο δύναται να ενταχθούν οι απώλειες των παραγωγών που δεν καλύπτονται από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης, στο Εθνικό Σχέδιο Στήριξης.

Όσον αφορά την αναγραφή της χώρας τρύγου στις συσκευασίες μελιού, επισημάνθηκε πως Λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας θα καλέσουν για το θέμα αυτό σύσκεψη με την αρμόδια Αρχή που είναι το Υπουργείο Υγείας.

Αναφορικά με τη μελισσοκομική χλωρίδα, τονίστηκε η αναγκαιότητα διατήρησης και προστασίας της υπάρχουσας μελισσοκομικής χλωρίδας, καθώς και η εξεύρεση τρόπων βελτίωσής της. Επίσης, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έδωσε οδηγίες, όπως στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Τμήματος Δασών και στο βαθμό που μπορεί αυτό να συμβάλλει, να χορηγήσει δωρεάν επιπρόσθετες ποσότητες μελισσοκομικών φυτών προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε όπως γίνει χαρτογράφηση των μελισσοκομικών περιοχών σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων έτσι ώστε να προφυλαχθούν μελισσοκομικά φυτά των περιοχών αυτών.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το θέμα της ανάληψης ερευνητικών προγραμμάτων από επιστημονικούς Φορείς, διευκρινίστηκε πως αυτή τη στιγμή το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, τονίστηκε, όμως, πως θα προσεγγιστεί το θέμα αυτό από τη Διεύθυνση του ΙΓΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ώστε να βρεθούν τρόποι διεξαγωγής ερευνητικών μελετών. Επίσης, συμφωνήθηκε όπως συζητηθεί η ανεύρεση γης για τη δημιουργία Μελισσοκομικού Πάρκου.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς